Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »


Skrzynki i szafki RS, BK, BS

Oferta » Urządzenia niskonapięciowe do 1kV » Skrzynki i szafki RS, BK, BS

Skrzynki i szafki sterowniczo-rozdzielcze RS, BK, BS

zdjecie

Skrzynki i szafki sterowniczo-rozdzielcze przeznaczone są do stosowania jako obudowy dla aparatów, przyrządów, urządzeń regulacyjnych i sterujących procesami technologicznymi, które zapewniają wymagane warunki pracy dla ich właściwego funkcjonowania nawet w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych na lądzie i morzu.

Obudowa typu RS

RS zapewnia stopień ochrony IP44. Wykonana jest w postaci skrzynki blaszanej jedno lub dwudrzwiowej. Wewnątrz obudowy na tylnej ściance mocowana jest na stałe rama lub płyta montażowa dla instalowanej aparatury. Obudowa typu RS przystosowana jest do instalowania jako wisząca naścienna.

zdjecie

Obudowa typu BK

BK zapewnia stopień ochrony IP23. Wykonana w postaci skrzynki lub szafki blaszanej jedno lub dwudrzwiowej wzmocnionej od wewnątrz ramą kątownikową. Wewnątrz obudowy na tylnej ścianie mocowana jest stała bądź wychylna rama lub płyta montażowa na której instaluje się aparaty i osprzęt elektryczny. Obudowa w zależności od wykonania przystosowana jest do instalowania jako stojąca lub wisząca naścienna.

Obudowa typu BS

BS zapewnia stopień ochrony IP56. Wykonana jest w postaci szafki lub skrzynki blaszanej jednodrzwiowej. Drzwi obudowy wyposażone są w zawiasy śrubowe. Na obrzeżu drzwi znajduje się kanał uszczelniający wewnątrz którego umieszczona jest prostokątna uszczelka gumowa. Obudowa przystosowana jest do instalowania jako stojąca lub wisząca.

Pokrycia ochronne

Skrzynki i szafki sterowniczo-rozdzielcze chronione są przed korozją powłokami malarskimi piecowymi. Rodzaj i grubość powłoki malarskiej uzależniony jest od warunków środowiskowych w jakich będą one eksploatowane. Obudowy malowane są na kolor wybrany przez klienta. Kolorem standardowym jest RAL 7038 (jasny popiel)

Zamawiający może określić inny sposób pokrycia antykorozyjnego uzgodniony z wytwórca.

Warunki pracy

Obudowy typu BK, RS i BS przeznaczone są do instalacji wewnętrznych i napowietrznych.

Temperatura otoczenia dla urządzeń napowietrznych. Temperatura otoczenia powietrza nie powinna przekraczać +40°C, a jej średnia wartość w ciągu 24 h nie powinna przekraczać +25°C. Dolna granica temperatury otaczającego powietrza nie niższa niż -5°C.

Temperatura otoczenia dla urządzeń napowietrznych. Temperatura otaczającego powietrza nie powinna przekraczać +40°C, a jej średnia wartość w ciągu 24h nie powinna przekraczać +35°C.

Dolna granica temperatury otaczającego powietrza wynosi -25°C dla klimatu umiarkowanego i -50°C dla klimatu arktycznego. Użytkowanie szaf i skrzynek w klimacie arktycznym należy uzgodnić z wytwórcą.

Warunki atmosferyczne dla urządzeń wnętrzowych.

Wilgotność względna nie powinna przekraczać 50% przy najwyższej temperaturze +40°C. Większa wilgotność względna jest dozwolona przy niższej temperaturze np. 90% przy +20°C.

Warunki atmosferyczne dla urządzeń napowietrznych.

Wilgotność względna może krótkotrwale osiągnąć wartość odpowiadającą wilgotności 100% przy najwyższej temperaturze otoczenia + 25°C. Jeżeli zastosowane elementy wyposażenia szafek i skrzynek nie są przeznaczone do pracy w tych warunkach należy uzgodnić z wykonawcą środków zapewniające należyte działanie tych elementów np. podgrzewanie, wentylacja.

Specjalne warunki pracy takie jak:
  • zmiany temperatury i ciśnienia powietrza są tak szybkie, że jest bardzo prawdopodobne wystąpienie znacznej kondensacji pary wodnej wewnątrz obudów
  • duże zanieczyszczenie powietrza kurzem, dymem, substancjami powodującymi korozję parą lub solą,
  • narażenie na silne wibracje i wstrząsy
  • narażenie na zbyt wysokie temperatury np. na skutek promieniowania słonecznego lub pieców
Transport i magazynowanie

Skrzynki przewożone środkami transportu bezpośrednio od wytwórcy do miejsca zainstalowania zabezpieczone są przed uszkodzeniem powłok malarskich pokrowcami z folii poliwinitowej. Warunki długotrwałego transportu skrzynek i szafek powinny być uzgadniane z wytwórcą. W przypadku gdy istnieje możliwość bezpośredniego zainstalowania skrzynek i szafek w miejscu pracy powinny być one przechowywane w warunkach środowiskowych nie gorszych niż te w których mają być użytkowane.

Jeżeli nie uzgodniono inaczej w czasie transportu i magazynowania dopuszcza się temperaturę w zakresie -25°C do +55°C, a przez okres nie przekraczający 24h do +70°C.

Instalowanie

Szafki przewidziane do instalowania jako stojące przykręcone są do ramy fundamentowej zainstalowanej w miejscu posadowienia za pomocą śrub lub mocowane do podłoża za pomocą śrub rozporowych. W przypadku wystąpienia wstrząsów i drgań w miejscu instalowania szafki mogą być mocowane na amortyzatorach. Skrzynki wiszące mocuje się do ściany wykorzystując do tego celu uchwyty mocujące. Rozstaw i wielkość otworów w elementach mocujących skrzynek i szafek, podane są na rysunkach wymiarowych poszczególnych obudów.

Przyłącza zewnętrzne

Do skrzynek i szafek kable doprowadzone być mogą od dołu lub od góry przez przepusty kablowe lub dławnice. Ilość kabli, ich typ oraz miejsce wprowadzenia powinna zawierać dokumentacja techniczna dostarczona wykonawcy.

Niezależnie od w/w rozwiązań konstrukcyjnych wg projektu Elmor S.A. stosowane są rozwiązania oparte na komponentach konstrukcji firm takich jak: SAREL , RITTAL , EATON (MOELLER) oraz innych wg wymagań Klienta.

Załączniki