Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »


ELMOR S.A.
ul. Spadochroniarzy 20
80-298 Gdańsk
tel.: +48 (58) 785-36-70
fax: +48 (58) 762-93-19
e-mail: elmor@elmor.com.pl

Przetargi

 

Zapytanie Ofertowe nr 2/2018

Zapraszamy do składania ofert w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/2018

w sprawie zamówienia na prasę krawędziową do blach 1 szt, dotyczącego projektu pn.”Podniesienie konkurencyjności oraz rozwój eksportu w firmie Elmor S.A poprzez wdrożenie nowych rozdzielnic” Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.,Osi Priorytetowej 02,Przedsiębiorstwa;Działania 02.02.Inwestycje Profilowane.Numer projektu:RPPM.02.02.01-22-0226/16.

UWAGA - treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana nr 1 z 06.09.2018.
W zapytaniu ofertowym nr 2/2018 zmieniono datę składania ofert:  było 28.09.2018 do godz.15-tej;  jest 10.10.2018 do godz.15-tej.
Zmianie uległ załącznik nr1 "Specyfikacja przedmiotu zamówienia"
pkt.13 Oprogramowanie dla technologa w biurze projektowym:
p.pk c) było: "licencja bez ograniczeń ilościowych i czasowych"
jest: "licencja bez ograniczeń czasowych dla min. 2 stanowisk, nie wymagana możliwość pracy jednoczesnej, oraz bez ograniczeń ilościowych w tworzeniu programów symulacji gięcia blach"
pkt.14 System bezpieczeństwa:
było : "laser trzypunktowy zmotoryzowany i ustawiony automatycznie względem narzędzi górnych"
jest:" laser trzypunktowy ustawiany względem narzędzi górnych
pkt .15 System narzędziowy:
było: "Stemple oraz matryca mocowane do belki i do stołu za pomocą mocowań typ WILA
jest: "stemple oraz matryca mocowane do belki i do stołu za pomocą mocowań typ europejski
Odpowiednio uległ zmianie Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.

 Zapytanie ofertowe uwzględniajace Zmianę nr 1 znajduje się w zaktualizowanych załącznikach

 Załączniki:

  • Zapytanie Ofertowe nr 2/2018  Pobierz
  • Załącznik nr 1 - Specyfikacja przedmiotu zamówienia Pobierz
  • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Pobierz
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Pobierz
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Pobierz

Pytania i wyjaśnienia:

  • Informacja o zadanym pytaniu Nr 1 z dnia 12.09.2018 i udzielonej odpowiedzi  Pobierz
  • Informacja o zadanym pytaniu Nr 2 z dnia 03.10.2018 i udzielonej odpowiedzi  Pobierz

  

Zawiadomienie o wyniku postępowania ofertowego nr 2/2018 na zakup prasy krawędziowej do blach

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące  zakupu prasy krawędziowej do blach  wpłynęło 7 ofert. Wybrana została  najkorzystniejsza  oferta złożona przez CNC-PROJEKT sp. z o.o. Sp.k. ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk, która zgodnie z przyjętymi kryteriami zdobyła najwyższą ilość punktów t.j.99,29, przy cenie netto 44.600 EUR.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 2/2018 na zakup prasy krawędziowej do blach

Informujemy, że w zwiazku z faktem, że oferowana przez CNC-PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k. prasa krawędziowa do blach nie odpowiadała parametrom podanym w ofercie (brak oprogramowania dla technologa w biurze projektowym, umożliwiającego import plików DXF oraz STEP) powyższe postępowanie ofertowe zostało unieważnione.