Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »


ELMOR S.A.
ul. Spadochroniarzy 20
80-298 Gdańsk
tel.: +48 (58) 785-36-70
fax: +48 (58) 762-93-19
e-mail: elmor@elmor.com.pl

O firmie

ELMOR S.A.

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców nr 0000073929
NIP: 583-000-52-71
VAT UE: PL5830005271
REGON: 190560600
Kapitał zakładowy: 6.787.137 zł
Kapitał wpłacony: 6.787.137 zł

Historia i profil działalności

Firma ELMOR S.A. w Gdańsku powstała w wyniku komercjalizacji Zakładów Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki (ZOUEiA) ELMOR, których zalążkiem były Zakłady Elektrotechniczne powołane w 1945r w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Wajdeloty 22a (ul. Biała 7).

Od grudnia 1950r, kiedy zostały utworzone Gdańskie Zakłady Maszyn Elektrycznych, firma miała swoja siedzibę przy ul. Straży Portowej 2 (obecna ul. Wałowa 63).

Obecnie siedziba firmy zlokalizowana jest przy ul. Spadochroniarzy 20 w sąsiedztwie portu lotniczego w Gdańsku - Rębiechowie.

W początkowym okresie rozwoju firma zajmowała się wyłącznie remontami maszyn elektrycznych, transformatorów i innych urządzeń elektrycznych niezbędnych dla odbudowy zniszczonego przez działania wojenne przemysłu.

W latach 50-tych przedsiębiorstwo rozpoczęło produkcję elektrycznego wyposażenia okrętowego, tj. maszyn prądu stałego, aparatury sterującej do napędów elektrycznych, rozdzielnic głównych i pomocniczych.

W latach 50-tych firma została włączona do Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego i otrzymała nazwę Zakłady Okrętowych Urządzeń Elektrycznych „Elmor”. Z tego okresu pochodzi obecne logo firmy.

W latach 60-tych Elmor produkował elektryczne urządzenia rozdzielcze niskiego napięcia i maszyny elektryczne zarówno na prąd stały jak i przemienny.

W latach 80-tych ruszyła produkcja elektrycznych urządzeń rozdzielczych średniego napięcia.

Taki profil produkcji przez wiele lat był rozszerzany i modyfikowany, a dzisiaj ELMOR S.A. jest projektantem,  producentem i wykonawcą m.in.:

 • Lądowych i okrętowych rozdzielczych urządzeń elektrycznych niskiego napięcia do 1 kV i średniego napięcia do 36 kV, urządzeń sterowniczych, układów i systemów automatyki
 • Specjalistycznych kontenerowych stacji zasilających i sterowniczych oraz urządzeń elektrycznych do elektrowni kontenerowych
 • Modernizacji i remontów okrętowych i lądowych maszyn elektrycznych oraz układów i zestawów napędowych
 • Na bazie produkowanych urządzeń i układów elektrycznych Elmor jest wykonawcą instalacji elektrycznych oraz prowadzi uruchomienia urządzeń u inwestorów na obiektach w całym kraju a także za granicą
 • Elmor prowadzi także serwis oraz świadczy usługi remontowe i  modernizacyjne związane z asortymentem produkowanych wyrobów

Od 6 stycznia 1992r ELMOR S.A. jest spółką prawa handlowego. 3 stycznia 2002  ELMOR S.A. został wpisany do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego. W 1997r Spółka została sprywatyzowana i obecnie jest firmą prywatną. 

Certyfikaty

ELMOR S.A. posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością, zgodny z normą EN ISO9001:2015 i publikacją standaryzacyjną AQAP 2110:2016 oraz normą systemu zarządzania środowiskowego EN ISO14001:2015 czego potwierdzeniem są uzyskane certyfikaty wystawione przez akredytowaną jednostkę certyfikującą Centrum Certyfikacji Jakości przy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 

 

zdjecie zdjecie zdjecie

CCJ

Projekty

ELMOR S.A. zrealizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską

  zdjecie 

ELMOR S.A. realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską

zdjecie

 Polityka środowiskowa

ELMOR S.A. jako producent urządzeń elektrycznych, zarówno dla potrzeb rynku morskiego jak i dla odbiorców na lądzie, świadomy wpływu dzialalności zakładu na środowisko naturalne przekazuje, że w ramach doskonalenia procesu zarządzania stosuje

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

wg normy PN-EN ISO14001:2015, będący elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego o wymagania normy PN-EN ISO9001:2015, PN-EN ISO14001:2015 oraz publikacji standaryzacyjnej AQAP 2110:2016.

Stosując system zarządzania środowiskowego stawiamy sobie cel, którym jest minimalizowanie szkodliwych wpływów procesów produkcji na środowisko. Cel ten chcemy osiagnąć poprzez:

 • zmniejszanie emisji odpadów oraz ich segregację;
 • zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego;
 • projektowanie wyrobów z uwględnieniem aspektów środowiskowych;
 • wprowadzanie najlepszych dostepnych technologii. 

 Dla realizacji powyższego ELMOR S.A. zobowiązuje się do: 

 • przestrzegania obowiazujących wymagań prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska;
 • realizowania procesów wytwórczych przy efektywnym wykorzystania stosowanych materiałów;
 • wprowadzania nowych rozwiązań technicznych w zakresie projektowania i wytwarzania w celu wdrażania technologii przyjaznych środowisku;
 • ciągłego doskonalenia poprzez nadzór i monitorowanie systemu;
 • zaangażowanie załogi poprzez promowanie świadomości środowiskowej;
 • stosowania systemu kwalifikacji dostawców zapewniajacych dostawę towarów o minimalnie szkodliwym wpływie na środowisko, spełniajacych wymagania Klienta. 

Powyższa Polityka Środowiskowa, przyjęta przez Zarząd ELMOR S.A. w październiku 2014r, jest ogólnie dostępna i zakomunikowana wszystkim pracownikom ELMOR S.A.

 

Nasza fabryka

kontener kontener
kontener kontener