Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »


ELMOR S.A.
ul. Spadochroniarzy 20
80-298 Gdańsk
tel.: +48 (58) 785-36-70
fax: +48 (58) 762-93-19
e-mail: elmor@elmor.com.pl

O firmie

ELMOR S.A.

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców nr 0000073929
NIP: 583-000-52-71
VAT UE: PL5830005271
REGON: 190560600
Kapitał zakładowy: 6.787.137 zł
Kapitał wpłacony: 6.787.137 zł

Historia i profil działalności

Firma ELMOR S.A. w Gdańsku powstała w wyniku komercjalizacji Zakładów Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki (ZOUEiA) ELMOR, których zalążkiem były Zakłady Elektrotechniczne powołane w 1945r w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Wajdeloty 22a (ul. Biała 7).

Od grudnia 1950r, kiedy zostały utworzone Gdańskie Zakłady Maszyn Elektrycznych, firma miała swoja siedzibę przy ul. Straży Portowej 2 (obecna ul. Wałowa 63).

Obecnie siedziba firmy zlokalizowana jest przy ul. Spadochroniarzy 20 w sąsiedztwie portu lotniczego w Gdańsku - Rębiechowie.

W początkowym okresie rozwoju firma zajmowała się wyłącznie remontami maszyn elektrycznych, transformatorów i innych urządzeń elektrycznych niezbędnych dla odbudowy zniszczonego przez działania wojenne przemysłu.

W latach 50-tych przedsiębiorstwo rozpoczęło produkcję elektrycznego wyposażenia okrętowego, tj. maszyn prądu stałego, aparatury sterującej do napędów elektrycznych, rozdzielnic głównych i pomocniczych.

W latach 50-tych firma została włączona do Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego i otrzymała nazwę Zakłady Okrętowych Urządzeń Elektrycznych „Elmor”. Z tego okresu pochodzi obecne logo firmy.

W latach 60-tych Elmor produkował elektryczne urządzenia rozdzielcze niskiego napięcia i maszyny elektryczne zarówno na prąd stały jak i przemienny.

W latach 80-tych ruszyła produkcja elektrycznych urządzeń rozdzielczych średniego napięcia.

Taki profil produkcji przez wiele lat był rozszerzany i modyfikowany, a dzisiaj ELMOR S.A. jest projektantem,  producentem i wykonawcą m.in.:

 • Lądowych i okrętowych rozdzielczych urządzeń elektrycznych niskiego napięcia do 1 kV i średniego napięcia do 36 kV, urządzeń sterowniczych, układów i systemów automatyki
 • Specjalistycznych kontenerowych stacji zasilających i sterowniczych oraz urządzeń elektrycznych do elektrowni kontenerowych
 • Modernizacji i remontów okrętowych i lądowych maszyn elektrycznych oraz układów i zestawów napędowych
 • Na bazie produkowanych urządzeń i układów elektrycznych Elmor jest wykonawcą instalacji elektrycznych oraz prowadzi uruchomienia urządzeń u inwestorów na obiektach w całym kraju a także za granicą
 • Elmor prowadzi także serwis oraz świadczy usługi remontowe i  modernizacyjne związane z asortymentem produkowanych wyrobów

Od 6 stycznia 1992r ELMOR S.A. jest spółką prawa handlowego. 3 stycznia 2002  ELMOR S.A. został wpisany do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego. W 1997r Spółka została sprywatyzowana i obecnie jest firmą prywatną. 

Certyfikaty

ELMOR S.A. posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością, zgodny z normą EN ISO9001:2008 i publikacją standaryzacyjną AQAP 2110:2009 oraz normą systemu zarządzania środowiskowego EN ISO14001:2004 czego potwierdzeniem są uzyskane certyfikaty wystawione przez akredytowaną jednostkę certyfikującą Centrum Certyfikacji Jakości przy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 

 

zdjecie zdjecie zdjecie

CCJ

Projekty

ELMOR S.A. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską

  zdjecie 

 

Polityka środowiskowa

ELMOR S.A. jako producent urządzeń elektrycznych, zarówno dla potrzeb rynku morskiego jak i dla odbiorców na lądzie, świadomy wpływu dzialalności zakładu na środowisko naturalne przekazuje, że w ramach doskonalenia procesu zarządzania stosuje

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

wg normy PN-EN ISO14001:2005, będący elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego o wymagania normy PN-EN ISO9001:2009, PN-EN ISO14001:2005 oraz publikacji standaryzacyjnej AQAP 2110:2009.

Stosując system zarządzania środowiskowego stawiamy sobie cel, którym jest minimalizowanie szkodliwych wpływów procesów produkcji na środowisko. Cel ten chcemy osiagnąć poprzez:

 • zmniejszanie emisji odpadów oraz ich segregację;
 • zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego;
 • projektowanie wyrobów z uwględnieniem aspektów środowiskowych;
 • wprowadzanie najlepszych dostepnych technologii. 

 Dla realizacji powyższego ELMOR S.A. zobowiązuje się do: 

 • przestrzegania obowiazujących wymagań prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska;
 • realizowania procesów wytwórczych przy efektywnym wykorzystania stosowanych materiałów;
 • wprowadzania nowych rozwiązań technicznych w zakresie projektowania i wytwarzania w celu wdrażania technologii przyjaznych środowisku;
 • ciągłego doskonalenia poprzez nadzór i monitorowanie systemu;
 • zaangażowanie załogi poprzez promowanie świadomości środowiskowej;
 • stosowania systemu kwalifikacji dostawców zapewniajacych dostawę towarów o minimalnie szkodliwym wpływie na środowisko, spełniajacych wymagania Klienta. 

Powyższa Polityka Środowiskowa, przyjęta przez Zarząd ELMOR S.A. w październiku 2014r, jest ogólnie dostępna i zakomunikowana wszystkim pracownikom ELMOR S.A.

 

Nasza fabryka

kontener kontener
kontener kontener