Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Czytaj więcej »


ELMOR S.A.
ul. Spadochroniarzy 20
80-298 Gdańsk
tel.: +48 (58) 785-36-70
fax: +48 (58) 762-93-19
e-mail: elmor@elmor.com.pl

O firmie

ELMOR S.A.

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Rejestr Przedsiębiorców nr 0000073929
NIP: 583-000-52-71
VAT UE: PL5830005271
REGON: 190560600
Kapitał zakładowy: 6.787.137 zł
Kapitał wpłacony: 6.787.137 zł

Historia i profil działalności

Firma ELMOR S.A. w Gdańsku powstała w wyniku komercjalizacji Zakładów Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki (ZOUEiA) ELMOR, których zalążkiem były Zakłady Elektrotechniczne powołane w 1945r w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Wajdeloty 22a (ul. Biała 7).

Od grudnia 1950r, kiedy zostały utworzone Gdańskie Zakłady Maszyn Elektrycznych, firma miała swoja siedzibę przy ul. Straży Portowej 2 (obecna ul. Wałowa 63).

Obecnie siedziba firmy zlokalizowana jest przy ul. Spadochroniarzy 20 w sąsiedztwie portu lotniczego w Gdańsku - Rębiechowie.

W początkowym okresie rozwoju firma zajmowała się wyłącznie remontami maszyn elektrycznych, transformatorów i innych urządzeń elektrycznych niezbędnych dla odbudowy zniszczonego przez działania wojenne przemysłu.

W latach 50-tych przedsiębiorstwo rozpoczęło produkcję elektrycznego wyposażenia okrętowego, tj. maszyn prądu stałego, aparatury sterującej do napędów elektrycznych, rozdzielnic głównych i pomocniczych.

W latach 50-tych firma została włączona do Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego i otrzymała nazwę Zakłady Okrętowych Urządzeń Elektrycznych „Elmor”. Z tego okresu pochodzi obecne logo firmy.

W latach 60-tych Elmor produkował elektryczne urządzenia rozdzielcze niskiego napięcia i maszyny elektryczne zarówno na prąd stały jak i przemienny.

W latach 80-tych ruszyła produkcja elektrycznych urządzeń rozdzielczych średniego napięcia.

Taki profil produkcji przez wiele lat był rozszerzany i modyfikowany, a dzisiaj ELMOR S.A. jest projektantem,  producentem i wykonawcą m.in.:

  • Lądowych i okrętowych rozdzielczych urządzeń elektrycznych niskiego napięcia do 1 kV i średniego napięcia do 36 kV, urządzeń sterowniczych, układów i systemów automatyki
  • Specjalistycznych kontenerowych stacji zasilających i sterowniczych oraz urządzeń elektrycznych do elektrowni kontenerowych
  • Modernizacji i remontów okrętowych i lądowych maszyn elektrycznych oraz układów i zestawów napędowych
  • Na bazie produkowanych urządzeń i układów elektrycznych Elmor jest wykonawcą instalacji elektrycznych oraz prowadzi uruchomienia urządzeń u inwestorów na obiektach w całym kraju a także za granicą
  • Elmor prowadzi także serwis oraz świadczy usługi remontowe i  modernizacyjne związane z asortymentem produkowanych wyrobów

Od 6 stycznia 1992r ELMOR S.A. jest spółką prawa handlowego. 3 stycznia 2002  ELMOR S.A. został wpisany do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego. W 1997r Spółka została sprywatyzowana i obecnie jest firmą prywatną. 

Certyfikaty

ELMOR S.A. posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością, zgodny z normą EN ISO9001:2015 i publikacją standaryzacyjną AQAP 2110:2016 oraz normą systemu zarządzania środowiskowego EN ISO14001:2015 czego potwierdzeniem są uzyskane certyfikaty wystawione przez akredytowaną jednostkę certyfikującą Centrum Certyfikacji Jakości przy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 

 

zdjecie zdjecie zdjecie

CCJ

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 

ELMOR S.A. jako firma o ugruntowanej od lat pozycji na rynku, stawiając na pierwszym miejscu zadowolenie Klientów, jakość wyrobów oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, od lat stosuje i doskonali Zintegrowany System Zarządzania, opierając się na normach i publikacjach:

ISO 9001:2015 System zarządzania jakością - Wymagania

ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego - wymagania i wytyczne stosowania

AQAP 2110:2016 Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji.

 

Nadrzędnym celem firmy ELMOR S.A. jest dążenie do wykonywania produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb, o jak najwyższej jakości, w stosunkowo jak najkrótszym czasie aby spełniać oczekiwania obecnych i przyszłych klientów (w tym klientów chcących, aby produkt spełniał specjalne wymagania NATO) mając przy tym na uwadze dbałość o środowisko naturalne. 

 

Powyższe cele realizujemy poprzez:

1. Oferowanie konkurencyjnych cen zarówno na rynek morski i lądowy.

2. Utrzymywanie kontaktów z dostawcami oferującymi produkty najlepszej jakości.

3. Dostosowywanie projektowanych i wykonywanych wyrobów do spełniania wymagań publikacji AQAP.

4. Doskonalenie pracowników poprzez podwyższanie ich kwalifikacji na określonych płaszczyznach.

5. Zakup nowych urządzeń oraz technologii.

6. Powiększenie kadry o nowych, wyspecjalizowanych pracowników.

7. Minimalizację produkcji odpadów poprodukcyjnych i emisji toksyn do środowiska naturalnego.

8. Zwiększanie świadomości pracowników związanej z ochroną środowiska naturalnego.

9. Spełnienie wymagań norm oraz ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

 

Zarząd ELMOR S.A. deklaruje, że:


· Zintegrowany System Zarządzania jest zgodny z wymaganiami norm i publikacji: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, AQAP 2110:2016.

· System jest stosowany i ciągle doskonalony w określonym zakresie.

· Zaangażowanie kierownictwa jest gwarantem przestrzegania zobowiązań w zakresie ZSZ.                                                                                              

· Polityka ZSZ została zakomunikowana i jest ciągle rozpropagowywana wśród wszystkich pracowników.

· Stałe udoskonalanie i uaktualnianie polityki zapewnia jej przydatność przy zmieniających się warunkach i potrzebach.

 

Nasza fabryka

kontener kontener
kontener kontener